Contactgegevens:

https://www.arjensnijder.design

Loneresweg 27

9409 TL LOON

The Netherlands

+31 (0)6 2525 6225

 

Persoonsgegevens

arjensnijder.design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

 

Minderjarigen

Wij gaan er vanuit dat gebruik van onze website of diensten door gebruikers van 16 jaar of jonger onder toezicht en met toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers plaats vindt.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@arjensnijder.design, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

arjensnijder.design verwerktpersoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van betalingen voor in- en verkoop

– Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Goederen en diensten afleveren

– arjensnijder.design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

arjensnijder.design neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van arjensnijder.design tussen zit.

arjensnijder.design gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– desktop computer, iPad, iPhone

– Adobe Creative Suite

– MoneyMonk


Bewaren persoonsgegevens

arjensnijder.design bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en niet langer dan de duur van de zakelijke relatie tussen leverancier en klant.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

arjensnijder.design verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

arjensnijder.design gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door arjensnijder.design.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@arjensnijder.design.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Klachtenregeling

arjensnijder.design wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging persoonsgegevens

arjensnijder.design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@arjensnijder.design